Forrige side – trykk på: [sb_parent]

Sitemap: Nettstedskart (asker-massasje.no)

Trykk på nettstedskart, for en oversikt over alle sidene på nettstedet.

 

Viktige muskler som påvirker armene, albue, hendene og fingrene:

En stiv eller stram muskel reduserer bevegeligheten i leddet den går over. Alle muskler går over et ledd.

Trykk på muskelen under, og du kommer direkte til muskelen lenger ned på siden.

OVERARM
M. Biceps brachii
(brachii = overarmsben)
M. Triceps brachii (brachii = overarmsben)

UNDERARM OG HÅND
M. Palmare muskler (underside på underarm)
M. Dorsale og laterale muskler (overside og utside (lillefinger side) på underarm)
Hånd

 

Nedenfor er det to filmer fra You Tube, som forklarer hvordan musklene i armen påvirker:
Albuen
Håndledd og fingrene

 

Albuen

Filmen nedenfor viser hvordan albuen fungerer og er bygget opp.
Mange sliter med musesyke – eller Tennisalbue som det heter på fagspråket, vondt på utsiden av albuen.
Dette skyldes en muskel i underarmen, som fester på utsiden av albuebenet – se i filmen.

Film

Gå til toppen av siden

 

Håndledd og fingrene

Filmen nedenfor viser hvordan underarmens muskler påvirker hånden og fingrene.

Film

Videre nedover på siden står de ulike musklene (øverst) beskrevet, inklusive anbefalte øvelser for tøyning.

Gå til toppen av siden

 

 M. Biceps brachii (Den tohodede overarmsmuskelen)

Går fra:
Langt hode (caput longum): Tuberculum supraglenoidale. Ligger på baksiden av skulderen – øvre kanten av skålen for skulderleddet.
Kort hode (caput breve): Procesus coracoideus (tagg på fremsiden over skulderleddet)

Går til:
Tuberositas radii (skurvet kant øverst på radi (underarmsben)
Fascia-antibrachii (bindevevsforbindelse mellom de to bena i underarmen)
Funksjon:
Fleksjon i art. cubiti (bøyning i albueledd)
Supinasjon i art. radio-ulnaris proximalt/distalt (vriding i underarmen)

Tøyning:

SAKTE BEVEGELSER!!!!

Biceps brachiiFinn et bord eller tilsvarende, hvor du kan legge arm som vist på bilde.

Tøyen skal kjennes på fremside av overarm.

Press armen ned, slik at du kjenner at det strammer mer.

Stopp når du synes den virker stram nok. Hold posisjonen i 20 sekunder – tell 1001, 1002, 1003,…1020.

SAKTE ut av posisjonen – og tilbake i normal leie.

 

Tøyningsretning (latinsk/medisinsk uttrykk):

“Ekstensjon i art. humeri og ekstensjon i art cubiti, samt pronasjon i art radio-ulnaris proximalis/distalis”

Gå til toppen av siden

 

 M. Triceps brachii (Den trehodede overarmsmuskelen)

Går fra:
1) Lange hode (caput longum): Nedre kanten av Cavitas Glenoidalis (skulderleddskål) (Tuberculum infraglenoidale).
2) Lateralt hode (caput laterale): På baksiden lateralt på humerus (overarmsben) øvre halvdel.
3) Medialt hode (caput mediale): På baksiden medialt på humerus nedre halvdel. Ligger dypt og delvis dekket av de andre hodene.
Går til: Olecranon (albueknoken)
Funksjon: Ekstensjon i albuen (art. cubiti). Trekker underarmen bakover.

Tøyning:

SAKTE BEVEGELSER!!!!

Triceps brachiiLegg den arm som skal tøyes, slik at håndflaten kommer mot øvre del av rygg – se bilde.
Bruk motsatt hånd til å presse den andre albuen og overarm bakover – så langt det går.

Tøyen skal kjennes på bakside av overarm.

Stopp når du synes den virker stram nok. Hold posisjonen i 20 sekunder – tell 1001, 1002, 1003,…1020.

SAKTE ut av posisjonen – og tilbake i normal leie.

Tøyningsretning (latinsk/medisinsk uttrykk):

“Fleksjon i art. humeri og fleksjon i art. cubiti”

 

 

Gå til toppen av siden

 

 Underarmens palmare (underside) muskler

Går fra:
Ulna, palmart
Membrana interossea (bindevev mellom underarmens to ben (Ulna og Radi))
Overflatiske muskler: Epicondylus maedials humeri
Dype muskler: Radius, palmart
Går til:
Palmart (innsiden) på Carpus, metacarpus og digiti (hånd og fingre – på innsiden)

Funksjon:
Knytter hånden og bøyer håndleddet mot underarm
Palmarfleksjon og fleksjon av digiti

 

Tøyning:

Underarm palmartSAKTE BEVEGELSER!!!!

Gjør som bilde viser. Ta tak i håndflaten og press mot utsiden av underarm.

Tøyen skal kjennes på utsiden av underarm.

Kan også gjøres ved å legge håndflaten på et bord (mest mulig 90 grader i håndledd), og presse albue mot fingrene. Dette gir ofte en enklere og bedre tøy.

Stopp når du synes den virker stram nok. Hold posisjonen i 20 sekunder – tell 1001, 1002, 1003,…1020.

SAKTE ut av posisjonen – og tilbake i normal leie.

Tøyningsretning (latinsk/medisinsk uttrykk):

“Dorsalfleksjon i art. radio-carpea.”

Gå til toppen av siden

 

 Underarmens dorsale (overside) og laterale (utside) muskler

Går fra:
Overflatisk gruppe: Epicondylus lateralis humeri.
Dyp gruppe: Radius, dorsalt + Ulna, dorsalt + Membrana interossea antebrachii, dorsalt

Går til:
Dorsalt (ryggsiden) på Carpus, metacarpus og digiti (hånd og fingre – på utsiden)
Funksjon:
Dorsalfleksjon i art. radio-carpea
Ekstensjon av digiti.
(Strekker håndflaten og fingrene bakover, og bøyer håndleddet bakover).

Tøyning:

SAKTE BEVEGELSER!!!!

Underarm dorsaltKnytt hånden (muskelen går helt ut i fingrene, og muskelen strekkes dermed når hånden knyttes).
Bøy håndleddet – se bilde.

Ta tak under hånden, med den andre hånden – press opp.

Tøyen skal kjennes på utsiden av underarm.

(Du kan evnt. presse den knyttede hånden inn mot magen din, for å oppnå en bedre strekk i underarmen).

Stopp når du synes den virker stram nok. Hold posisjonen i 20 sekunder – tell 1001, 1002, 1003,…1020.

SAKTE ut av posisjonen – og tilbake i normal leie.

Ikke alltid like lett å få en god tøyning her, da mange får håndleddet i 90 grader uten noe problem.

Alternativet er å strekke på hud/muskel på oversiden av underarmen, samtidig som du tøyer.

Tøyningsretning (latinsk/medisinsk uttrykk):

“Dorsalfleksjon i art. radio-carpea/medio-carpea.”

Gå til toppen av siden

 

 Hånd

Handen

.

 

 

 

 

Gå til toppen av siden