Undersider

[su_subpages depth=”1″ p=”” class=””]

 

Her får du litt informasjon om:

Viktigste musklene på kroppens fremside (Svensk/latinsk)
Viktigste musklene på kroppens bakside (Svensk/latinsk)

Mer info og linker
.

Les her om hvorfor muskler stivner.


Kroppens fremside med de viktigste musklene

framsidaLinker til: http://www.anatomiguiden.se

Axelmuskeln – Deltoideus
Benets inåtförare – Adductores
Breda ryggmuskeln – Latissimus Dorsi
Främre lårmuskeln – Quadriceps Femoris
Främre skenbensmuskeln – Tibialis Anterior
Främre sågtandade muskeln – Serratus Anterior
Höftböjarmuskeln – Iliopsoas
Inre sneda bukmuskeln – Obliques Internus Abdominis
Kappmuskeln – Trapezius
Lilla bröstmuskeln – Pectoralis Minor
Lårfascians spännare – Tensor Fascia Latae
Raka bukmuskeln – Rectus Abdominis
Stora bröstmuskeln – Pectoralis Major
Stora runda muskeln – Teres Major
Tvåhövdade överarmsmuskeln – Biceps Brachii
Tvära bukmuskeln – Transversus Abdominis
Underarmsmuskeln – Brachioradialis
Vadbensmusklerna – Fibularii
Yttre sneda bukmuskeln – Obliques Externus Abdominis

Gå til toppen av siden

 


Kroppens bakside med de viktigste musklene

baksida

Linker til: http://www.anatomiguiden.se

Axelmuskeln – Deltoideus
Bakre lårmuskeln – Hamstrings
Benets inåtförare – Adductores
Breda ryggmuskeln – Latissimus Dorsi
Djupa vadmuskeln – Soleus
Inre sneda bukmuskeln – Obliques Internus Abdominis
Kappmuskeln – Trapezius
Lilla sätesmuskeln – Gluteus Minimus
Lårfascians spännare – Tensor Fascia Latae
Mellersta sätesmuskeln – Gluteus Medius
Muskeln under skulderbladsåsen – Infraspinatus
Rotatorcuffen – Rotator Cuff
Rutmuskeln – Rhomboideus
Ryggsträckaren – Erector Spinae
Skulderhöjarmuskeln – Levator Scapulae
Stora runda muskeln – Teres Major
Stora sätesmuskeln – Gluteus Maximus
Trehövdade överarmsmuskeln – Triceps Brachii
Tvåhövdade överarmsmuskeln – Biceps Brachii
Tvära bukmuskeln – Transversus Abdominis
Underarmsmuskeln – Brachioradialis
Vadbensmusklerna – Fibularii
Ytliga vadmuskeln – Gastrocnemius
Yttre sneda bukmuskeln – Obliques Externus Abdominis

Gå til toppen av siden

 

 

 

 

 

Ulike muskler:

Ringmuskel

Bl.a. PC-muskelen + muskelen rundt munnen

Bøyemuskler

Alle bøyemusklene har en antagonist
i en strekkemuskel.

Bl.a. Biceps

Strekkemuskler

 


Antagonister

Gå til toppen av siden


Mer info og linker

Vil du lære mer om muskler, kan du gå inn på en av disse linkene: http://www.anatomiguiden.se/html/muskellara.html

http://www.fag.hiof.no/lu/fag/naturfag/106_Kropp_og_helse/forelesninger/Hud.pdf

(Linkene virker ikke per 4/1-21

Gå til toppen av siden