Bedriftsmassasje handler om at jeg kommer til dere, med benk eller en spesial stol og alt som trengs på avtalt tid.
Dere stiller med et egnet rom på minimum 2,5 * 3 meter, samt egnet sted å parkere om det ikke er i gangavstand.

Jeg har tilgang til bred kompetanse på Asker Helsesenter, dersom en ansatt har spesielle utfordringer.

Jeg gir råd til den ansatte, om sittestilling, arbeidsstilling, evnt. trening og annet, som gjør at risiko for fremtidige skader og belastningsproblem oppstår.

Jeg tilbyr en fleksibel ordning, hvor prisen per ansatt avhenger av antall ansatte som ønsker behandling.
Et fast antall hver gang gir lavere pris per ansatt, enn om antallet bedriften betaler for vil variere.
Tilbyr behandlinger fra 15 minutter per ansatt (ved mange ansatte) til 55 minutter per ansatt.

Mange muligheter. Ta kontakt, så ser vi hva vi kan få til.

To bedriftskunder:

Asker: Makker AS.

Bærum: Tømrermester Torstein Lium.

Interessert i mer info?
Kontakt meg, Steinar A. Engebretsen på 915 63 746 eller Steinar@asker-massasje.no

Mer om bedriftsmassasje

Her kan du lese en artikkel om bedriftsmassasje, skrevet av Norges Massasjeforbund. Trykk her.

Hva gir en jevnlig bedriftsmassasje :

– Pluss for den ansattes helse.

– Forebygger muskel – og skjelettlidelser.

– Tidsbesparende for ansatte, ettersom vi kommer til dere.

– Bidrar til et godt arbeidsmiljø hvor den ansatte føler seg ivaretatt.

– Kan være med å redusere sykefraværet i bedriften, siden de ansatte føler seg bedre og har bedre imunforsvar.

– Fradragsberettiget for arbeidsgiver.

– Økt effektivitet, siden stress og smerte reduseres og konsentrasjonsevnen øker.

– En mer attraktiv arbeidsplass.

– Den ansatte blir mer bevisst på egen kropp, og dermed på arbeidsstilling og hvordan arbeid utføres.

– Bedriften får ansatte som kjenner seg tatt vare på.

Hvorfor bedriftsmassasje?

Mange arbeidstakere får muskelplager, som følge av arbeidsbelastning på jobb.

Arbeidsbelastningen kan skyldes mange timers sittende arbeid foran PC, tunge løft, ensidig arbeid, truckkjøring, fysisk arbeid – som håndverkere eller produksjonsarbeidere, og en rekke andre forhold. Felles for alle er at muskulaturen stivner, blir hard, uelastisk og ofte vond. Ubehandlet kan dette føre til belastningsskader (som f.eks. “musesyke” eller kink i nakke eller rygg), i tillegg til redusert bevegelse i de ledd hvor musklene har stivnet.

Hvordan foregår behandlingen?

Bedriftskundene setter av et kontor / møterom når behandlingene utføres. Jeg har med seg alt av nødvendig utstyr for å kunne utføre en behandling som holder samme kvalitet som behandling på klinikk.

Jeg er tilknyttet Norges Massasjeforbund og registrert i behandlerregisteret i Brønnøysund.

All behandling gjøres i tråd med gjeldende regelverk (lov om alternativ behandling og hygiene forskriftene). Det føres en journal for hver klient, slik forskriftene og forsikringen krever – og tillatt i tråd med Datatilsynets regelverk.

Asker massasje AS har en god hjemmeside, hvor det er godt forklart hvordan de viktigste musklene er forklart med hensyn til funksjon, trening og tøyning. Siden oppdateres jevnlig i tråd med ny kunnskap.

Jeg er også utdannet Friskvernkonsulent fra Axelsons, og besitter mye kunnskap innen forebyggende helsetiltak.

Hva koster bedriftsmassasje, med meg som Bedriftsmassør?

Bedriftsmassasje er fradragsberettiget for bedriften som tilbyr sine ansatte massasje.

Prisen avhenger i størst grad av to forhold, sted og antall til massasje.

All bedriftsmassasje fra Asker massasje AS er uten moms, i henhold til gjeldende regelverk.