korona-virus

Tiltak for smittevern – Korona

Smittevernstiltak ble i uke 16 – 2020 utarbeidet av Folkehelsesinstitutet (www.fhi.no). Dokumentet inneholder nye regler for hvordan virksomheter på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset (SARS-CoV-2). Selv om de anbefalte smitteverntiltakene gjennomføres, kan tilfeller av Covid-19 oppstå. De anbefalte tiltakene vil bidra til å begrense smittespredning.  Helsedirektoratet godkjente den nasjonale veilederen 19. april 2020.
Denne innledningen er hentet fra den nasjonale veilederen.

 

Du som besøkende til Asker Massasje AS sin klinikk på Asker Helsesenter vil måtte forholde deg til følgende Smittevernstiltak:

 

Smittevernstiltak – Asker Massasje klinikk:

Dokumentet under ble lagt ut av Helsedirektoratet søndag 19. april 2020, og gjelder inntil videre.

Ansatt i Asker Massasje AS tilbyr behandling i forhold til de krav og retningslinjer som står nevnt her.

Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19) (pdf dokument)

Eller du kan laste det ned her:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Vi ser gjerne at du betaler med Vipps. Vi har fortsatt terminal tilgjengelig, om du ikke har Vipps.
Vår Massasjeterapeut vil ikke håndhilse, i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Benken du ligger på har blitt vasket med Antibac desinfeksjonsmiddel før din time.
Vi bruker engangslaken på benk og for ansikt.
Over deg får du et nyvasket laken.

 

Smittevernstiltak –  Asker Helsesenter:

Du bes vaske hendene dine med desinfiserende middel satt opp utenfor våre dører til venterom.

Møt så tett opp mot din oppsatte time som mulig, dette for å redusere antall mennesker på venterom.

Nedenfor er det link til 2 skjema, som må leveres  om du kommer for første gang eller har vært her før.

Fyll det gjerne ut hjemme. Skjema B er for alle. Skjema A fylles ut første gang – kan lastes ned i Word.

Ta med deg jakken din inn på behandlingsrom.

 

Informasjon-til-besøkende-Asker-Helsesenter

 

dyp-klassisk-massasje
Dyp klassisk massasje

Skjema for egenerklæring

Første gang du besøker Asker Massasje AS, så må denne må fylles ut.

Du kan laste ned her – og ta med ferdig utfylt, eller så vil du få den når du kommer:

I Word: Egenerklæringsskjema A sist oppdatert 200420

I pdf:  Egenerklaeringskjema A 200420

 

Skjema som må besvares før hver behandling:

Egenopplysningsskjema B 200420

 

Spørsmål og svar for smitte og korona

Corona virus smitter primært gjennom hvilke mekanismer?
Svar: Primært dråpesmitte (når den smittede hoster, nyser eller prater), men også ved kontaktsmitte (fått virus på hendene og tar seg til ansiktet)

Når er personer med Covid-19 mest smittsomme?
Svar: Primært når man har symptomer med hoste.

Hvilke faktorer er de mest primære for å unngå smitte av Corona virus?
God hostehygiene, holde minst 2 meters avstand, god håndhygiene og unngå å ta seg til ansiktet.

Spørsmål og svar er hentet fra:

https://nettskjema.no/a/147401?fbclid=IwAR26502PVIqrEldJOJD8AyIKFPOs2fxy8WDaL7BHznyaoCtAQLnNQkNmZhQ#/page/1