Forrige side – trykk på: [sb_parent]

Trykk på nettstedskart, for en oversikt over alle sidene på nettstedet.

 

PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER AV BEHANDLER TILSLUTTET NORGES MASSASJEFORBUND

Behandler: [Asker massasje AS v/Steinar Asland Engebretsen]( heretter benevnt som Behandler).

Som Behandler vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor Behandler gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Steinar A. Engebretsen hos Asker massasje AS.

Kontaktinformasjonen til Asker massasje AS

Adresse: c/o Asker Helsesenter, Øvre Måsan 10 D, 1385 Asker

E-post: Steinar@asker-massasje.no

Telefon: 915 63 746

 

For spørsmål du måtte ha om behandling av dine personopplysninger kan du kontakte behandlingsansvarlig.

  1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, epostadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på, se GDPR art. 6 nr. 1 f.
  2. For å kunne ivareta deg som kunde: Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke du har gitt i egenerklæringsskjema, se GDPR art. 6 nr. 1 a, samt for å oppfylle vår forpliktelse overfor deg, se GDPR art. g nr.1 b. Dette gjelder også journalføring fra behandling, GDPR art. 6 nr. 1 b, jf art. 9 nr. 2 a, samt samtykke i egenerklæringsskjema.
  3. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: Til slikt formål blir bare din epostadresse lagret. Behandlingen vil skje på grunnlag av samtykke du har gitt. Se GDPR art. 6 nr. 1 a.
  4. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. En tredjepart vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å ivareta deg som kunde.

I slike tilfeller vil vi ha inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

  1. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Vær oppmerksom på at det foreligger unntak fra plikten til å slette. Vi vil beholde opplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, jf. GDPR art. 17 nr 3. Det vises i den forbindelse spesielt til plikten til å oppbevare journaler i 10 år, samt regnskapsplikten og dokumentasjonskrav i forsikringssaker.

  1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte behandlingsansvarlig. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte behandlingsansvarlig.

  1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du kontakte behandlingsansvarlig. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

  1. Endringer

Eventuelle endring av våre tjenester eller som følge av de endringer i regelverket, kan medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Har vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på endringer dersom de er vesentlige. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside eller kan mottas ved å henvende deg til Behandlingsansvarlig.

  • Sist oppdatert juni 2018