Forrige side – trykk på: [sb_parent]

Trykk til på nettstedskart, for en oversikt over alle sidene på nettstedet.

m. = muskel

Art = ledd = Articulatio

 

 

Eksterne gode kilder:

https://www.kenhub.com/en/start/basics

 

Noen ledd – og deres muskler

Se her, for en samleside over muskler.

Siden er under arbeid.

Art. genue (kne)