Forrige side

 

Smerter i hælen eller i fotsålen.

Må behandles raskt, slik at det ikke utvikler seg.

Mange leger bruker kortison. Dette kan være bra, men for svært mange hjelper det kun kortvarig!

Trykkluftsbehandling kan hjelpe.

Et alternativ til trykkluft, er fotsonemassasje – inklusive spenningstrykk i fotsålen.

Strassburgersokken kan også bidra. Denne får du kjøpt på Løplabbet. Har god erfaring med den.

All muskulatur som fester i plantarfacian (fotsålen) må masseres og tøyes, slik at spenningene her slipper.

Dette er spesielt M. Soleus og M. Gastrocnemiues (bedre kjent som leggmuskulatur)

 

Her kan du lese mer om plantarfacitt:

http://www.nettdoktor.no/sykdommer/fakta/haelspore.php

http://www.linemarion.no/livet-med-plantar-fascitt

http://gh.toseed.com/hva-er-plantar-fasciitis